HV 71 - MODO Hockey

2020-11-29 15:30

SDHL

Husqvarna Garden

Shots36 (11:8:16:1)
3 - 2
(0-0, 1-2, 1-0, 1-0)
Final Score
Spectators: 0
Shots17 (6:6:4:1)
 8,33%  11,76%
Saves15 (6:4:4:1) Saves33 (11:7:15:0)
 88,24%  91,67%
PIM2 (0:2:0:0)
PIM10 (4:0:4:2)
PP20,00% (08:40) PP 100,00% (01:49)
Game Reports
ReportCreated At
2020-12-17 15:06:10
2020-12-17 15:06:12
2020-12-17 15:06:17
2020-12-17 15:06:13
2020-12-17 15:06:17
2020-12-17 15:06:14
© Svenska Ishockeyförbundet 2020