Tingsryds AIF - MODO Hockey

2020-12-29 15:00

HockeyAllsvenskan

Nelson Garden Arena

Shots31 (11:12:8)
7 - 2
(1-2, 4-0, 2-0)
Final Score
Spectators: 0
Shots27 (6:9:12)
 22,58%  7,41%
Saves25 (4:9:12) Saves24 (10:8:6)
 92,59%  77,42%
PIM8 (2:2:4)
PIM12 (4:2:6)
PP57,14% (10:21) PP 25,00% (06:53)
FO34 (8:13:13)  FO19 (7:6:6)
52% 48%
31:11  (16:56 OZ | 05:16 NZ | 08:59 DZ) 28:49  (16:24 OZ | 02:55 NZ | 09:30 DZ)
Period 1
50% 50%
Period 2
55% 45%
Period 3
51% 49%
Game Reports
ReportCreated At
2020-12-30 09:21:34
2020-12-30 09:21:35
2020-12-30 09:21:57
2021-01-20 15:52:09
2021-01-20 15:52:23
2021-01-20 15:51:50
2020-12-30 09:21:39
2020-12-30 09:21:46
2020-12-30 09:21:47
2020-12-30 09:21:53
© Svenska Ishockeyförbundet 2021