VIK Västerås HK - BIK Karlskoga

2015-02-20 19:00

HockeyAllsvenskan

ABB Arena Nord

Shots39 (9:11:19)
3 - 2
(0-2, 1-0, 2-0)
Final Score
Spectators: 4131
Shots29 (12:10:7)
 7,69%  6,90%
Saves27 (10:10:7) Saves36 (9:10:17)
 93,10%  92,31%
PIM8 (4:4:0)
PIM16 (4:4:8)
PP33,33% (10:23) PP 33,33% (04:51)
FO42 (9:22:11)  FO22 (10:4:8)
65% 35%
39:02  (21:21 OZ | 05:02 NZ | 12:39 DZ) 20:58  (08:41 OZ | 03:46 NZ | 08:31 DZ)
Period 1
61% 39%
Period 2
68% 32%
Period 3
67% 33%
Game Reports
ReportCreated At
2015-02-20 22:24:51
2015-02-20 22:24:53
2015-02-20 17:38:30
2015-02-23 15:18:12
2015-02-23 15:18:06
2015-02-20 22:24:58
2015-02-20 22:25:01
2015-02-20 22:25:02
2015-02-20 22:25:05
© Svenska Ishockeyförbundet 2018